English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 11 |  Items with full text/Total items : 89685/119491 (75%)
Visitors : 23936592      Online Users : 120
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 34926-34950 of 81164. (3247 Page(s) Totally)
  << < 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Yu, Chowing-Ming [1/1]
  YU, CHUAN-SHENG [1/1]
  Yu-Chun Chen [5/5]
  Yu, Chun Chieh [0/1]
  Yu, Chun-Chun [0/1]
  YU-CHUN HSU [1/1]
  Yu, Chun Jen [1/1]
  Yu-Chun Ma [1/1]
  Yu, Chun-sheng [1/1]
  Yu, Chun-Yi [2/2]
  Yu, Chung-Chi [1/1]
  Yu, Chung-Ching [1/1]
  Yu, Chung-tzong [2/2]
  Yu, Chung-Yen [1/1]
  YU, CHWO-MING [7/7]
  Yu, Chwo-Ming J.   [3/3]
  Yu, Chwo-Ming Joseph   [43/43]
  Yu, Cia-Ling [1/1]
  Yu, CM [0/1]
  Yu, Dai-Jun [1/1]
  YU, DING-ZHONG [0/1]
  Yu, Dong Shau [0/1]
  Yu,En Liang [1/1]
  Yu, En Tzu [0/1]
  Yu, Eric Chen-Hua   [18/26]
  Showing items 34926-34950 of 81164. (3247 Page(s) Totally)
  << < 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback