English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 99876/130651 (76%)
Visitors : 37057976      Online Users : 345
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 40351-40375 of 90562. (3623 Page(s) Totally)
  << < 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Yung-Ming Shiu [2/2]
  Yung-Ning Pan [1/1]
  Yung-TsungLee [1/1]
  Yung-Wei Cheng [0/1]
  Yung Yao Lin [1/1]
  YunghoWeng   [1/1]
  Yuntsai Chou [0/1]
  Yuo-Hsien Shiau [1/1]
  Yuo, Tony Shun-Te [2/2]
  Yupei Chang [1/1]
  Yuri, Baral [1/1]
  Yusuf, Qismullah [1/1]
  YUU, CHAN-AN [1/1]
  Yuun, Cheng [1/1]
  YuYen-Ting [1/1]
  Yu , Eric Chen-hua [3/3]
  Yu , Li-Tang [1/1]
  Yu , Meng-Che [1/1]
  Yu , Tina [1/1]
  Yu , Wen-Chiao [1/1]
  Yu,Chu-Bing [0/1]
  YW, Hung [1/1]
  YW*, Yang [0/1]
  Zachary M. Pafford [1/1]
  Zacher, Hans F. [1/1]
  Showing items 40351-40375 of 90562. (3623 Page(s) Totally)
  << < 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback