English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 82429/111618 (74%)
造訪人次 : 21429318      線上人數 : 521
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  請使用永久網址來引用或連結此文件: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/119253


  題名: İşler Her Zamanki Gibi Değil: Devrim Sürecinde Suriyeli İş Adamlarının Tutumu
  作者: 張景安
  Chang, Yazar Ching-An
  貢獻者: 阿文系
  日期: 2018-05
  上傳時間: 2018-08-07 15:09:11 (UTC+8)
  摘要: 2011 Suriye Devrimi öncesinde, kodaman iş adamlarının rejimle karşılıklı çıkar ilişkilerine dayanan iş birliği içinde oldukları, devlet ve iş ağları arasındaki ilişkilerin Esad rejimi tarafından güçlü bir şekilde domine edildiği görülmekteydi [1]. İç savaşın patlak vermesinden ve çatışmaların son bulmayıp uzamasından sonra bile iş camiası, genel olarak iç savaşa yönelik pasif bir tutum içindeydi ve rejimin ticari bel kemiği olarak görülmeye devam edildi [2]. İş adamları görünüşte sessiz kalsa da, daha alt düzeylerdeki bazı üyeleri muhalefeti destekledi, hatta bizzat ülke içindeki ayaklanmada yer alarak muhaliflere yardım etti. Bu destekleri Suriye’den ayrılmalarından önceki dönemle sınırlı kalmadı, desteklerini iltica ettikleri ülkelerden de sürdürdüler. Bu durum göstermektedir ki, uzun süredir sıkı bir şekilde devam etmekte olan devlet – ticari sınıf ilişkileri, iç çatışmalarla birlikte kademeli bir politik dönüşüm sürecine girmekteydi.
  關聯: Suriye Gündemi , 2018-05-03
  資料類型: article
  顯示於類別:[阿拉伯語文學系] 期刊論文

  文件中的檔案:

  檔案 描述 大小格式瀏覽次數
  isler-her-zamanki-gibi.pdf176KbAdobe PDF30檢視/開啟


  在政大典藏中所有的資料項目都受到原著作權保護.


  社群 sharing

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋