English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 84662/113307 (75%)
造訪人次 : 22341032      線上人數 : 447
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  鄰近社群


  文學院 [7728/11146]
  社會科學學院 [17183/23253]
  商學院 [20780/29103]
  傳播學院 [5064/6927]
  外國語文學院 [3354/4801]
  法學院 [5059/5890]
  理學院 [5175/6955]
  國際事務學院 [3625/5282]
  教育學院 [4393/5621]
  行政單位 [232/260]
  學術期刊 [7791/7852]
  政大會議論文集 [1743/1752]
  政大學報 [1280/1282]

  社群統計


  近3年內發表的文件:66(1.63%)
  含全文筆數:2070(51.01%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2070(100.00%)
  下載大於100次:2006(96.91%)
  檔案下載總次數:3016081(2.32%)

  最後更新時間: 2019-02-18 08:51

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目351-375 / 855. (共35頁)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Shoji, Kaori [2/2]
  Shu Keng [2/2]
  Shuang-cheng Chao [0/1]
  Shuang-chun Chao [1/1]
  Sibille, E. [2/2]
  Simonneaux, Valérie [1/1]
  Song, Li-yu   [1/1]
  Stepanova, Elena Nickolaevna [1/1]
  Su, C. [1/1]
  Su, Hungdah [1/1]
  Su, Y.-C. [1/1]
  Sullivan, Jonathan [1/1]
  Sun, Kuan-Ming [1/1]
  Sun, Tsai-Wei   [5/5]
  Sung, Chunhsien [1/1]
  Sung, Kuo-chen   [3/3]
  Sung,Quo-Cheng [2/2]
  Sutter, Robert [1/1]
  T. Y. Wang [1/2]
  Talbot, Caroline L. [1/1]
  Tan, Alexander C.   [1/1]
  Tang, Shao-Cheng   [16/16]
  Tang, Shaocheng   [3/3]
  Tang, Weijun [1/1]
  Tao, Yi-feng [1/1]
  顯示項目351-375 / 855. (共35頁)
  << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋