English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 25001/59214
Visitors : 13764212      Online Users : 193
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Adv. Search
LoginUploadHelpAboutAdminister
Browse

國科會研究計畫 [98/128]
專書/專書篇章 [20/21]
會議論文 [21/246]
期刊論文 [241/913]

Top Upload

Loading...

Top Download

Loading...

RSS Feed RSS Feed
Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 

Showing items 51-75 of 238. (10 Page(s) Totally)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
View [10|25|50] records per page
Author Name No. of items
Liu, Shu Pin [1/1]
Nazife Govce [1/1]
Ou, Shan Shan [0/1]
Qiu, Bing Han [1/1]
Shih,Ching An [1/1]
Shin, Mi-Jeong [0/1]
Su, Da Wei [1/1]
Tai, Chen Feng [1/1]
Tang, Yi Hsuan [1/1]
Tasy, Ming Ruey [1/1]
WAKAMATSU, Daisuke [1/1]
Wang Liang-ching [1/1]
Wang Wenlung [1/1]
Wen, hao chien [1/1]
Wu, Hsiang Yuan [1/1]
Wu Sue-Ying [1/1]
Wu, Tzong-Ru [0/1]
XIE, HAI-PING [0/1]
Yang, Hsiu Chin [1/1]
Yang, Shan Yao [1/1]
Yao, Jheng-jhih [1/1]
Ying, Chun-hao [0/1]
Yu, Hsiao Wen [1/1]
Yu, Shu Chun [1/1]
Yu, Yih Soong [1/1]
Showing items 51-75 of 238. (10 Page(s) Totally)
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
View [10|25|50] records per page

 


著作權政策宣告
1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施
DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback