English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 80597/109856 (73%)
造訪人次 : 20791286      線上人數 : 407
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  鄰近社群


  文學院 [7383/10752]
  商學院 [19592/28441]
  傳播學院 [4887/6736]
  外國語文學院 [3148/4567]
  法學院 [4607/5426]
  理學院 [4902/6710]
  國際事務學院 [3338/5136]
  教育學院 [4123/5365]
  研究中心 [2003/3996]
  行政單位 [224/252]
  學術期刊 [7545/7597]
  政大會議論文集 [1743/1752]
  政大學報 [1280/1282]

  社群統計


  近3年內發表的文件:1151(5.07%)
  含全文筆數:16617(73.21%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:16086(96.80%)
  下載大於100次:11854(71.34%)
  檔案下載總次數:29056699(23.78%)

  最後更新時間: 2018-07-20 00:14

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1326-1350 / 14512. (共581頁)
  << < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Dimitrios Kokoromytis [1/1]
  Din, Yann Jyh [1/1]
  Ding, Arthur S.   [1/1]
  Ding, Chia-Wei [1/1]
  Ding, Hsiu-Yin   [8/8]
  Ding, Li Sheue [0/1]
  Ding, Lih-Ching [1/1]
  Ding, Shi-Jie [1/1]
  Doble,John [0/1]
  Don-Yun Chen   [3/3]
  Dong, Hsiang-Kai   [4/4]
  Dong, Hsiang-Kai Dennis [2/2]
  Dorsy, Marlene [1/1]
  DU, FENG-XIAN [1/1]
  Du, Fong-Tsu [1/1]
  Du, Kun-Sheng [1/1]
  Du, Shan-Liang [1/1]
  Du, Sheng-Guan [1/1]
  Du, Y.-R. [1/1]
  Du, Ye-Rong [7/7]
  Duan, Perng-Fu [1/1]
  Duygu Evren [1/1]
  E. Tsang [0/1]
  E .Vigoda [1/1]
  Edelenbos, Jurian [1/1]
  顯示項目1326-1350 / 14512. (共581頁)
  << < 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋