English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19178410      線上人數 : 657
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [194/194]
  學位論文 [1024/1043]
  專書/專書篇章 [347/353]
  會議論文 [52/764]
  期刊論文 [821/1224]
  研究報告 [2/2]
  考古題 [117/117]

  鄰近社群


  國文教學碩士在職專班 [202/204]
  歷史學系 [1363/2228]
  哲學系 [821/1622]
  圖書資訊與檔案學研究所 [1061/1232]
  宗教研究所 [393/588]
  臺灣史研究所 [282/371]
  臺灣文學研究所 [298/404]
  華語文教學博/碩士學位學程 [95/96]

  社群統計


  近3年內發表的文件:214(5.79%)
  含全文筆數:2557(69.18%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:2516(98.40%)
  下載大於100次:1655(64.72%)
  檔案下載總次數:3739211(3.27%)

  最後更新時間: 2017-09-26 11:09

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目326-350 / 1506. (共61頁)
  << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Mei-chen Ho [1/1]
  Mei-E Huang [1/1]
  Mu, Pei Fan [1/1]
  Ngu, See Hing [1/1]
  Ni, Tian-Hui [1/1]
  Olivia [1/1]
  OU-YANG, YI-ZHANG [0/1]
  Pan, Jin-Ying [1/1]
  Papenfuss, Joe [1/1]
  Park, Hyun A [1/1]
  Park, Junsoo [1/1]
  Peng,Yen-Lon [1/1]
  Pu, Jing-Ji [1/1]
  Pu, Zhu-Bang [1/1]
  QI,WAN-XIAN [1/1]
  Qian, Chao [1/1]
  QIU, QIONG-HUI [1/1]
  QUAN, BING-ZE [1/1]
  Quan, Zhong-Da [1/1]
  Ren, Ri-Hao [1/1]
  Rickert, Abigail Axford [1/1]
  Shao, Ji Chen [1/1]
  SHEN, YI-NING [0/1]
  SHEN, YU-YING [2/2]
  Shiau,Han-Chen [1/1]
  顯示項目326-350 / 1506. (共61頁)
  << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋