English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 71578/104447 (69%)
造訪人次 : 19178980      線上人數 : 608
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  鄰近社群


  文學院 [7073/10441]
  社會科學學院 [15776/22268]
  商學院 [17160/27549]
  傳播學院 [4652/6491]
  外國語文學院 [2856/4269]
  法學院 [3697/4834]
  理學院 [4283/6499]
  國際事務學院 [2636/5024]
  教育學院 [3560/5165]
  研究中心 [1957/3948]
  行政單位 [212/241]
  政大會議論文集 [964/969]
  政大學報 [1280/1282]

  社群統計


  近3年內發表的文件:283(4.51%)
  含全文筆數:6216(99.11%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:6216(100.00%)
  下載大於100次:3056(49.16%)
  檔案下載總次數:1458244(1.28%)

  最後更新時間: 2017-09-26 14:58

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目3276-3300 / 7815. (共313頁)
  << < 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wu, Yu-Mei [1/1]
  Wu, Yu-Shan [14/15]
  Wu, Yueh-Gang [1/1]
  Wu, Yueh-Hua [1/1]
  Wu, Zhao-jia [1/1]
  Wun, Yan-Siang [1/1]
  Wuthnow, Joel [1/1]
  Xia, Ming [1/1]
  Xia, Qianfang [1/1]
  Xiang, Baohua [1/1]
  Xiang, Lanxin [1/1]
  Xiang, Zongping [1/1]
  XIAO, SUOWEI [1/1]
  Xie, Yue [2/2]
  Xiong, Tie-Ji [1/1]
  Xu, Ben [1/1]
  Xu, Guangqiu [1/1]
  Xu, Guiquan [1/1]
  Xu, Guo-Yuan [1/1]
  Xu, Jia-gui [1/1]
  Xu, Jie [1/1]
  Xu, Xin [1/1]
  Xu, Yong-Hui [1/1]
  Xu, Yuan [1/1]
  Xu, Zhi-Wei [1/1]
  顯示項目3276-3300 / 7815. (共313頁)
  << < 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋