English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 81712/111165 (74%)
造訪人次 : 21235011      線上人數 : 440
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  學位論文 [40/49]
  考古題 [13/13]

  鄰近社群


  數位內容碩士學位學程 [85/141]
  應用數學系 [930/1206]
  心理學系 [1668/2697]
  資訊科學系 [1764/2190]
  神經科學研究所 [176/226]
  應用物理研究所 [325/332]
  社群網路與人智計算國際研究生博士學位學程(TIGP) [1/1]

  社群統計


  近3年內發表的文件:41(66.13%)
  含全文筆數:53(85.48%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:26(49.06%)
  下載大於100次:19(35.85%)
  檔案下載總次數:4457(0.00%)

  最後更新時間: 2018-09-23 11:48

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目26-50 / 95. (共4頁)
  << < 1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Lee, Kuei-Lin [1/1]
  Lee, Wei-Ting [0/1]
  Liao, Shu Ting [1/1]
  Lin, Bo Ren [1/1]
  Lin, Chan Min [0/1]
  Lin, Hung Lung [1/1]
  Lin, Jian Ting [1/1]
  Lin, Ruei Cheng [0/1]
  Lin, Yi-Ting [1/1]
  Liu, Yao Wen   [1/1]
  LUO, WEI-JIN [0/1]
  Pan, Tsung Tso [1/1]
  Su, Guan Rong [1/1]
  Tsai, Ming Chih [1/1]
  Wang, Chang Hung [1/1]
  Wang, Chin Yin [1/1]
  Wang, Li Hung [1/1]
  Wu, Shin-Shian [1/1]
  Yang, King-Hsiang [1/1]
  Yen, Shou-Yu [1/1]
  何駿逸 [1/1]
  劉耀文   [1/1]
  吳信賢 [1/1]
  呂耀茹 [1/1]
  周晏如 [1/1]
  顯示項目26-50 / 95. (共4頁)
  << < 1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋