English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 83053/111947 (74%)
造訪人次 : 21700800      線上人數 : 744
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  國科會研究計畫 [158/158]
  學位論文 [546/562]
  專書/專書篇章 [134/134]
  會議論文 [36/254]
  期刊論文 [489/1120]
  考古題 [63/63]

  鄰近社群


  中國文學系 [2719/3877]
  國文教學碩士在職專班 [207/210]
  哲學系 [871/1674]
  圖書資訊與檔案學研究所 [1128/1302]
  圖書資訊學數位碩士在職專班 [10/15]
  宗教研究所 [414/628]
  臺灣史研究所 [328/418]
  臺灣文學研究所 [348/455]
  華語文教學博/碩士學位學程 [108/114]

  社群統計


  近3年內發表的文件:80(3.49%)
  含全文筆數:1426(62.27%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:1412(99.02%)
  下載大於100次:1309(91.80%)
  檔案下載總次數:2323726(1.83%)

  最後更新時間: 2018-11-17 00:11

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目251-275 / 879. (共36頁)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Wu, Yi Ping [2/2]
  Wu, Yong-Fang [1/1]
  XIE, HAI-PING [1/1]
  XU, GI-MING [1/1]
  XUE, YUE-SHUN [1/1]
  Yang, Cheng Kai [1/1]
  Yang, Hsiu Chin [1/1]
  Yang, Jui-Sung   [7/7]
  Yang, Shan Yao [1/1]
  YANG, TONG-HUI [1/1]
  Yao, Han-Zhi [1/1]
  Yao, Jheng-jhih [1/1]
  YE, HUI-FEN [1/1]
  YE, MEI-LAN [1/1]
  Yen, Chin-heng [2/2]
  Ying, Chun-hao [2/2]
  YU ARAI [1/1]
  Yu, Chih Wei [1/1]
  Yu, Hsiao Wen [1/1]
  Yu, Min-Ling [1/1]
  Yu, Shu Chun [1/1]
  Yu, Yih Soong [1/1]
  Yuang, Lang Yi [1/1]
  ZHAN, WE [1/1]
  Zhang, Hui-Zhong [1/1]
  顯示項目251-275 / 879. (共36頁)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋