English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 99899/130675 (76%)
Visitors : 37124205      Online Users : 441
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 7826-7850 of 90569. (3623 Page(s) Totally)
  << < 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  CHIULING LU [1/1]
  Chiung-Ni Tseng [1/1]
  Chiung-Yen [1/1]
  Chiu , Jeong-Yeou [3/3]
  Chiu , Yu-Han [1/1]
  Chiu), YingHsiu Chiu(Sophia [0/1]
  Chiu, Tzu-heng   [1/1]
  Chiu,Jing-jing [1/1]
  Chizhova, L. [1/1]
  Chkhaidze, A [1/1]
  Chkhaidze, Ana [1/1]
  Chloe, Tsui Man Yee [1/1]
  Chn, Chen-Lung [1/1]
  Chnag, Y. F. [0/1]
  Chne, Yi‐Cheng [1/1]
  Cho, Hsiao-Ting [1/1]
  Cho, Chang-Hoan [1/1]
  Cho, Chang-Hsing [1/1]
  Cho, Chao Wei [1/1]
  Cho, Chia-Chen [1/1]
  Cho, Chia Fen [0/1]
  Cho, Chia Yi [1/1]
  Cho, Chia-Yu [1/1]
  Cho, Chiao Chi [1/1]
  Cho, Chih-Ching [0/1]
  Showing items 7826-7850 of 90569. (3623 Page(s) Totally)
  << < 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback