English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 96743/127403 (76%)
Visitors : 32410031      Online Users : 559
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 16376-16400 of 87867. (3515 Page(s) Totally)
  << < 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Jing, Xia [1/1]
  Jing, Xin-Ci [1/1]
  Jing, Y. [2/2]
  Jing, Yi-Jia [1/1]
  Jing, Ying-Rui [1/1]
  Jing, Zhi-Ren [1/1]
  JingHan [1/1]
  Jinn-Chyun Chang [0/1]
  Jinn, Jann-Huei   [2/2]
  Jinshan, Li [1/1]
  Jiravanichkul, Kamoltip [1/1]
  Jitkusolrungrueng, Nitichai [1/1]
  Jiun-Nan Pan [0/1]
  Jiun-Ting Chen [1/1]
  Jiun, Wang [1/1]
  Jiun-Wei Hung [1/1]
  JJ, Choi [1/1]
  JJ Lee [0/1]
  JL, Fuh [1/1]
  Jo-Han Lai [1/1]
  Jo, Monica Aileen Calix [1/1]
  Joan C. Lo [1/1]
  Joan Chen, Chiung-Yu [1/1]
  Joanne, Hu J. H. [1/1]
  JOB, BRIAN L. [1/1]
  Showing items 16376-16400 of 87867. (3515 Page(s) Totally)
  << < 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback