English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 94986/125531 (76%)
Visitors : 31046954      Online Users : 426
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 16251-16275 of 86399. (3456 Page(s) Totally)
  << < 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Jung, Taejin [1/1]
  Jung TienCheng [0/1]
  Jung, Tzyy-Ping [1/1]
  Jung, Yih-Jer [1/1]
  JungPao Kang [1/1]
  Jürgen Kurths [1/1]
  Just M. A. [0/1]
  Justin Chang [1/1]
  Justis R.T. [0/1]
  Jwo, Jia Chinq [1/1]
  Jwo, Pin Guang [1/1]
  Jwo, W. [1/1]
  Jwo, Wushong [1/1]
  Jyan, Chony-tiao [1/1]
  Jye, Tsay Jiun [1/1]
  Jyh, Chong-Liang [1/1]
  Jyh-Horng Leu [0/1]
  Jyh-Shan Huang [1/1]
  Jyh-Shen [1/1]
  Jyh-Shen Chiou [1/1]
  Jyh-Shyan Huang [0/10]
  Jyh‐Fu Jeng   [1/1]
  Jyi-Shane Liu   [2/2]
  Jyi, Yuh-Cherng [1/1]
  Jyn-Shyan Huang [0/2]
  Showing items 16251-16275 of 86399. (3456 Page(s) Totally)
  << < 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback