English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 107623/138734 (78%)
Visitors : 41411735      Online Users : 798
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 34101-34125 of 97737. (3910 Page(s) Totally)
  << < 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Abel Canchari de la Cruz [1/1]
  Chang,Chin-Oh, Chen,Ming-Chi [1/1]
  Chung, Sheng-Shih [1/1]
  Chun-Hsun Hung [0/1]
  Ho, Hsiang Yin [1/1]
  Hsiao, Hsien-Sheng [1/1]
  Li, Mengrong   [5/5]
  Lin, Chern An [1/1]
  Nguyen, Hung T   [4/4]
  Pietschmann, D. [1/1]
  Tang, Ci Jyun [1/1]
  Tevfik Bultan [1/1]
  WANG, LING-CHAO [1/1]
  Wu, Ming-Shou [0/1]
  YAN, JIN-LAI [1/1]
  周俊宇譯 [11/11]
  張靖兒 [0/1]
  朱邦彥 [4/4]
  沈怡靜 [0/1]
  洪嘉翎 [1/1]
  簡康妮 [1/1]
  莊鎔瑋 [1/1]
  謝珮瑩 [1/1]
  陳怡方 [1/1]
  陳聖賢   [82/82]
  Showing items 34101-34125 of 97737. (3910 Page(s) Totally)
  << < 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback