English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 91913/122132 (75%)
Visitors : 25809898      Online Users : 272
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  Please use this identifier to cite or link to this item: http://nccur.lib.nccu.edu.tw/handle/140.119/32284


  Title: 中國大陸鄉鎮選舉制度改革研究-四川省步雲鄉案例分析
  Authors: 林惠琪
  Contributors: 趙建民
  Chao, Chien Min
  林惠琪
  Keywords: 中國大陸
  地方選舉改革
  制度變遷
  步雲鄉
  China
  Local Election Reforms
  Institutional Transition
  Buyun Xiang
  Date: 2008
  Issue Date: 2009-09-14 13:34:50 (UTC+8)
  Abstract: 本論文旨在探討1990年後期興起的中國大陸鄉鎮選舉改革。四川省遂寧市市中區步雲鄉1998年的鄉長直選係全中國大陸首例。因此以步雲鄉鄉長直選為案例,探討其起源、歷程、困境及意義為何?特別是著重探究推動基層選舉改革的動因為何?本論文使用「次級資料分析法」與「案例分析法」為研究方法,進而分析中國大陸基層選舉制度的相關海內外文獻,另採用理性選擇制度變遷、自主性制度變遷及強制性制度變遷等理論,以及國家與公民社會研究途徑,以探析影響中國大陸基層選舉改革的因素。
  The theme of this thesis lies in probing into the reforms of China’s local election at Xiang/township level that was beginning to rise in late 1990's. The election of Buyun Xiang chief directly in the Shizhong District of Suining in Sichuan Province set a precedent for the first time at the end of 1998. So in order to regard Buyun Xiang as the case, probe into the origin, course, dilemma and meaning of the Xiang chief election directly? Especially understand emphatically what promote the incentive of the election reform at the basic level? The thesis uses “secondary materials analysis” and “case study analysis” as the research method, as to analysing about the relevant documents which study the Mainland China electoral system at the basic level both at home and abroad, and choose Rational Choice Institutionalism, Motivational and Compulsory of Institutional Transitions, complement it with research approach of State and Civil Society, do case analysis to the factor influencing electoral reform at the basic level.
  Reference: I. Chinese Reference
  A. Papers and documents
  【1】 “Jiang Zemin zai Zhongguo gongchandang deshiwuci quanguo daibiao dahui shang de baogao (The Report in the CPC’s Fifteenth Party Congress),” Xinhua News Agency, http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ziliao/2003-01/20/content_697189.htm.
  【2】 “Zhonggong Shuiningshi Shizhongqu quwei quanyu Buyunxiang zhijie xuanju xiangzhang gongzuo de qingkuang baogao (Report on Direct Election at Buyun Xiang by Shizhong County Party Committee of Shuining City of CCP),” Shui qu wai han (Letter of Shizhong County Party Committee) (1999)No.1.
  【3】 “Zhongguo gongchandang dishiwujie zhongyangweiyuanhei diwuci quanti huiyi gongbao (Publication Communique of fifth Plenary Session of the fifteenth CPC Central Committee),” Renmin ribao, October 12, 2000.
  【4】 “Zhonghua renmin gongheguo defan renmin daibiaodahui he defan geji renmin zhengfun zuzhifa (The Organic Law of the People’s Republic of China on the Local People’s Congresses and Local People’s Governments),” http://www.people.com.cn/GB/14576/28320/39838/39842/2947955.html.
  【5】 “Zhonghua renmin gongheguo xianfa (The Constitution of the People's Republic of China),” Central People’s Government of the People’s Republic of China, http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-06/14/content_6310.htm.
  B. Articles and Research Papers
  【1】 “Dalu zhixuanshishang shouwie xiangzhang-Zhonggou nongcun minzhu gaige jinru xin jieduan (The First Xiang Head in the History of Direct Election in Mainland-Democratic Reform in Agriculture in a New Stage),” Fenghuang zhoukan (Phoenix Weekly), April 22, 2002.
  【2】 “Yun-nan honghezhou ‘dadan’ gaige ‘zhituizhixuan’ xingzhenzhang (‘Bold Reforms of ‘Direct Recommend and Direct Election’ of Xiang/Township Head in Hong He Zhou in Yun-nan Province),” Ban Yue Tan (China Comment), November 9, 2004.
  【3】 “Zhixuan xiangzhang (Direct Election of Xiang Head),” Nanfang zhoumo (Nanfang Weekend), March 5, 1999.
  【93】 Tao Dongming & Chen Minmin (January1996). Dangdai Zhongguo zhengzhi canyu(Modern China’s Political Participation), (Zhejiang Remmin Chubanshe).
  【94】 Teng Shuping, Huang Weiping & Liu Chienkuang (2003). “Dapengzhen yu Buyunxiang xiangzhenzhang xuanjugaige zhi bijiao(Subject Group of Political Institute of Contemporary China Shenzhen University: Dapeng Town Shenzhen and Buyun Sichuan-A Comparison of the Reform Fate of the Two Elections of Xiang Head),” Dangdai Zhongguo yanjiu (Modern Chinese Study), No.1.
  【95】 Tian Hua (January 2004). Gongminshehui lilun (Civil Society Theory), Minzhu yu kexue (Democracy & Science).
  【96】 Wan Mingchan (2002). “Buyun zhixuan xiangzhang sannianji (The Three Years of Direct Election of Xiang Head in Buyun),” Juece zixun (Policy Making Consultation), No.12.
  【97】 Wang Jiantang (2000). Daxue xuesu yanjiu yu xiezuo (Thesis Research Method and Writing) (Taipei: Tung Hua Press).
  【98】 Wang Mingming (2003). Guojia yu shehui guanxi shi shiye zhong di zhongguo xiangzhen zhengfu (Chinese Xiang/ Township Government from View of State and Society relations), (Bejing: China Renmin University Press).
  【99】 Wang Shaoguang & Zhao Qin (2002). “Shimin shehui yanjiu(Research on Civil Socity),” Kaifang shidai (Open Times), No.3.
  【100】 Wang Xiaoyan (2002). “Dangdai shimin shehui lilun dui zhongguo shimin shehui de qushi (Inspiration of Contemporary civil society to China' civil society),” Guizhou shifandaxue xuebao (Journal of Guizhou Normal University) (Social Science), No.6.
  【101】 Wang Yaoshen (August 2000). Xinzhidu zhuyi (New Institutionalism), (Taipei: Yang-Chih Book Co., Ltd.).
  【102】 Wang Yeying (2004). “Xiangzhen jicengminzhu xuanju de zhidu chuangxin ji qi wanshan(The Institutional Innovation and Maturity of Local Democratic Election at Xiang/Township Level),” Qingdao xingzhengxueyuan xuebao(Journal of Qingdao Administrative College), No.6.
  【4】 Ai Lisheng (2005). “Xiangzhenzhang zhijie xuanju de tizhixing maoduan ji jiejue silu (Reflections on Systematical Contradiction of Direct Election of Villages and Towns' Chief),” Lilu shiye (Theoratical Horizon), No.3.
  【103】 Wang Yi (2003). “Buyun zhixuan ruhe zouchu ganga (How Does Direct Election at Buyun Get out of Embarassment),” Zhongguo gaige (China Reform), No.8.
  【104】 Wang Yi (2003). “Xiangzhen de zizhi he xianzheng: Sichuansheng Buyun xiangzhang zhixuan zhihou (The Autonomous Administration and Government of Limited Power: After the Direct Election in Buyun Sichuan),” Dangdai Zhongguo yanjiu (Study on Contemporary China), No. 4.
  【105】 Wei Shaoliang & Guo Shan (2005). “Lishi zhiduzhuyi:lilun yu yingyong (Historical Institutionalism: Theory and Application),” Zhonggong jinanshiwei dangxiao xuebao (Journal of the Party School of Cpc Jinan Municipal Committee), No.4.
  【106】 Wen Tiejun (June 18, 2001). “‘Sannong wenti’xiangguan taolun Zhong de sishierfei(The paradox of Discussion with ‘Problem of Agriculture’),” ShijiZhongguo,http://www.saas.ac.cn.
  【107】 Wu Licai (2004). “Xiangzhen xuanjuzhidu he jiceng minzhu jianshe(Xiang/ Township Election institution and Grassroots Democracy Development),” Xuexi yuekan (Study Monthly), No. 5.
  【108】 Wu Licai (November 1, 2006). “Xiangzhengaige yao yindizhiyi (Reform at Xiang/Township level should be appropriate in the light of local conditions),” System Reform at Xiang/Township level siminar, sannong Zhongguosnzhongguo: http://www.snzg.cn.
  【109】 Wu Wencheng (January 1996). Zhengdang yu xuanju gailun (Introduction of Political Party and Election), (Taipei:Wu-Nan Book Inc.)
  【110】 Xiang Jiawu & Liang Quichun (2004). “Gongminshehui lilun tanxi ji qi xianshi sikao (Theoretical Explaration of Civil Society and Its Realistic Meditation),” Shayang shifan gaodeng zhuanke xuexiao xuebao(Journal of Shayang Teachers College), No.1.
  【111】 Xu Renhui (1999). “Zhidu bianqian yu meiguo yusuan gaige (Institutional Transition and American Budgeting System Reform),” Dongwu jingji shangxue xuebao (Soochow Journal of Economics and Business), No.24.
  【112】 Xu Sijian (December1, 2002). “ Shiliuda zhengzhi qingshi yanpan (The Prospect of CCP Political Situation in 16th national congress),” Zhanwang 2003nian liangan zhengjing fazhan yantaohui (Preview 2003:Cross-Straits Politics and Economic Development Seminar), held by Research Development and Evaluation Commision Exective Yuan,Taiwan think tank and National Sun Yat-Sen University.
  【5】 Bai Yihua (2002). “Jiwentou de tuijin xiangzhen zhengfu lingdao ganbu de zhijie xuanju (Carry forward direct election of Xiang/Township Government Head steadily),” http://www.chinaelections.org/NewsInfo.asp?NewsID=67832, August 26.
  【113】 Xu Siqin (February1, 2002). “Xinzhiduzhuyi yu dangdai zhongguo zhengzhi yanjiu: lilun yu yingyong zhijian duihua de chubu guancha (New-Institutionalism and Modern China Politics Study: the Initial Observation of Dialogue between Theory and Application),” Zhengzhi xuebao (Journal of Political Science).
  【114】 Xu Yong (2002). “Xianzheng, xiangpai and cunzhi: xiangcun zhili de jiegouxing zhuanhuan(The Structural Transition of Township Government and Villagers’Committee under Villagers’Autonomy),” Jiangsu shehui kexue (Jiangsu Social Sciences), No.2.
  【115】 Yan Chaojun & Yang Xiantao (2005). “Guanyu xiangzhenzhang zhixuan de sikao(About the Thinking of Head of Villages and Towns Being Elected Directly),” Sichuan xingzhengxueyuan xuebao (Journal of Sichuan Administration College), No.1.
  【116】 Yan Jirong (May 9, 2005). “Zhongguo zhengzhi fazhan: lilun yu shijian de shuangchong bianzou (Political development in China: duet-variation of theory and practice),” Xuexi shibao (Studytimes), No.328.
  【117】 Yang Fulu (2006). “Guanyu lishi zhiduzhuyi(Historical Institutionalism),” Shandong shifandaxue xuebao (Journal of Shandong Normal University), No. 4.
  【118】 Yang Ruilong (2000). “Zhongjian kuosan de zhidubianqian yu difangzhengfu de chuangxin xingwe (Institutional Change from Middle and Innovation of Local Government),” Zhongguo zhidubianqian de anli yanjiu(Case Study of Insitutional Change in China), Vol. 2 (Bejing: China Financial & Economic Publishing House).
  【119】 Yang Xuedong, Lai Hailong, He Zengke & Gao Xinjun (October 2004). Jicengminzhu he difangzhili chuangxin (Grassroots Domocracy and Local Governance Innovation), (Bejing: Central Compilation & Translation Press).
  【120】 Yang Zhanying (2004). Gongming shehui chansheng yu fazhan de waibu luoji tanxi─ yi zhengshi quojia de zuoyong wei fenxi shijiao (An Inquiry into the External Logic of the Emergence and Development of civil society─ from the Perspective of the Role of Political Country), Jiangsu shehui kexue (Jiangsu SheHui KeXue), No.4.
  【121】 Yu Jianrong (2001). Yuecun zhengzhi— zhuanxingqi Zhongguo xiangcun zhengzhi jiegou de bianqian (Politics in Yuecun—The Change of Rural Political Structure in Transition), (Hongkong: Commercial Press).
  【122】 Yu Jianrong (2002). “Xiangzhen zizhi: genju he lujing (Township Autonomy: Basis and Route),” Zhanlve yu guanl i(Strategy and Management), No.6.
  【6】 Cai Chihpin (2007). Cai, “Sichuansheng suiningshi shizhongqu buyunxiang caixing (The Family Name in Buyun Town Shihchung District Suining City Sichuan Province),” CaiShi Zongci (the Cai Ancestral Hall), http://www.cs138.net, March 31.
  【123】 Yu Keping (2002). Zhongguo gongminshehui de xingqi yu zhili de bianqian (The emerging of civil society and its significance to governance in reforom China), (Beijing: Social Science Academic Press).
  【124】 Yuan Zushe (1999). “Zhongguo ‘shiminshehui’ji qi jibenjiazhi quxiang chutan (The Initail Probe into Chinese’Civil Society’ and its Basic Value Focused),” Qiushi xuekan (Seeking Truth), No.4.
  【125】 Yuan Zushe (1999). “Zhongguotese‘shiminshehui’ de fayu ji qi wenhuajiazhi tanjiu (Research on Development of ’Civil Society’ with Chinese Characteristic and its cultural value),” Beijing shifandaxue xuebao (Journal of Beijing Normal University), No.1.
  【126】 Yuan Zushe (2001). “‘Shiminshehui’lilun: chanshi Zhongguo shehui xiandaihua de xinshijiao(The Theory of Civil Society:the New Field of Vision of Interpretation of the Modernization of Society in China),” Shanxi shifandaxue jixujiaoyu xuebao (Journal of Further Education of Shaanxi Normial University), No.2.
  【127】 Zhan Chenfu (2001). “Guanyu woguo xiangcun zhijiexuanju de jige wenti(Few Questions about Direct Election in Village in China),” Shehuizhuyi yanjiu (Socialism Studies), No.4.
  【128】 Zhan Chenfu (January14, 2005 ). “The Director of the State Ministry of Civil Affairs and the Division of Grassroots and Community-building Communicate with Audience on Line,” http://www.mca.gov.cn.
  【129】 Zhang HoAn (October25, 2006). “Shehuizhuyi Zhongguo nongcun zouxiang hefang?— jianguohou nongcunshehui gaige de shijian yu fansi (The Future of Socialist Chinese Rural area—the Implement and Thinking of Reform in Rural Socity after Establishing CCP),” Zhongguo nongcun yanjiuwan,http://www.ccrs.org.cn.
  【130】 Zhang Jinming (2004). Buyun zhixuan: Sichuansheng Suiningshi Shizhongqu zhixuan shilu (A Faithful Record of the Direct Election in Buyun Xiang Suining City Sichuan Province), Xibei daxun chubanshe (Xian: Northwest University Press).
  【131】 Zhang Jinming(2002), “Buyunxiangzhang zhixuan de beijing, guocheng yu xiaoguo (The Background, Precess and Effect of Direct Election of Xiang Head in Buyun),” Zhongguoxuanjuyuzhiliwan, http://www.chinaelections.org, October 14.
  【132】 Zhao Baoxu (1990). Minzhu zhengzhi yu defang renda (Democratic Politics and Local People‘s Congress), (Shanxi People’s Publishing House).
  【7】 Cai Dingjian (2003). “Gongmin suzui yu xuanju gaige diaocha (A Survey of Citizen Quality and Election Reform),” Zhanive yu guanli (Strategy and Management), No.2.
  【133】 Zhao Jianmin (2004). Dangdai Zhonggong zhengzhi fenxi (Analysis of Modern China Politics) (Taipei: Wunan Culture Enterprise, June).
  【134】 Zhao Xiuling (2002). Zhongguo xiangli zhidu (Institutions at Xiang Level in China), (Bejing: Social Science Academic Press).
  【135】 Zhou Ruipeng (1999). “Tamen giongpale, suoyi zhixuan xiangzhang-nongmin gaixie zhonggong lishi (They were frightened by poverty so they elected the Xiang head directly-Farmers Have Changed the History of the Chinese Communist Party),” Singapore Zaobao, November 4.
  【136】 Zhu Demi (2004). “Dangdai xifang zhengzhikexue zuixin jinzhan— xingwezhuyi, lixingxuanzelilun he xinzhiduzhuyi (Current Development of Modern Political Science—Behaviorism, Rational Choice Institutionalism and New Institutionalism),” Jiangxi shehuikexue (Jiangxi Social Sciences), No.4.
  【137】 Zou Subin, Huang Weiping & Liu Jinguang (2003). “DaPongzhen yu Buyunxiang xiangzhenzhang xuanju gaige zhi bijiou (Comparison of Results of Election Reforms of Xiang/Township head Between Dapong Town of Shenjun City and Buyun Xiang of Sichuan Province),” Xiandai Zhongguo yanjiu (Modern China Studies), No.1.
  C. Newspaper
  【1】 “Zhongguo jumin shouru chaju buduan kuoda(How great on earth is the income gap of residents in China?),” Jingji ribao (Economic Daily), August 30, 2001.
  【2】 Li Fan, “Looking into direct election of Xiang Head,” Huasheng Monthly, March 5, 1999.
  【3】 Zha Qingjiu, “ minzhu buneng chaoyue falv (Democracy is not allowed to surmount the law),” Fazhi ribao (Legal Daily), January 19, 1999.
  【4】 Zhou Ruipeng, “Tamen qiong pa le, suoyi zhixuan xiangzhang— nongmin gaixie Zhonggong lishi (They were frightened by poverty so they elected the Xiang head directly-Farmers Have Changed the History of the Chinese Communist Party),” Singapore Zaobao (Singapore Zaobao), November 4, 1999.
  【8】 Cai Dingjian (March 2002). “Xuanju zai Zhongguo(The Election in China),” http://www.nfcmag.com.
  Ⅱ. English Reference
  【1】 Arrow, Kenneth J. (1951). Social Choice and Individual Values (New Haven: Yale University Press).
  【2】 Austin Ranney, (1996).Governing: an Introduction to Political Science (New Jersey: Prentice-Hall).
  【3】 Dugan, Elizabeth (July 8, 2002). “Report of International Republican Institute to the US Congressional, Executive Committee on China, Roundtable Discussion on Village Election on China,” http://www.iri.org..
  【4】 G. Sartori. (1976). Parties and Party System:A Framework for Analysis (Cambridge, Cambridge University Press).
  【5】 J.La Palombara & M.Weiner (1966). “Political Parties and Political Development,” (New Jersey: Princeton University Press).
  【6】 Kevin J. O'Brien & Lianjiang Li (June 2000). “Accommodating 'Democracy' in a one-partystate:Introducing village elections in China.” The China Quarterly.No.162.
  【7】 P. A. Hall & C. R. Taylor (1996). “Political Science and Three New Institutionalism,” Political Studies, Vol. 45.
  【8】 Peters, B. Gay (1996). Institutional Theory in Political Science (London, England: Pinter).
  【9】 Rothshchild, K. W (1946). “The Meaning of Rationality,” Review of Economic Studies.
  【9】 Cao Jianhua (2002). “Shimin shehui de jianshi yu jiangou(The Examination and Construction of Civil Society),” Hunan xingzheng xueyuan xuebao (Journal of Hunan Administraton Institute), No.6.
  【10】 Thomas A. Koelble (1994). “The New Institutionalism in Political Science and Sociology,” Comparative Politics, Vol. 27, No. 2.
  【11】 William H.Riker (1990). “Political Science and Rational Choice, “ in James E. Alt and Kenneth A. Shepsle, eds. Perspectives on Positive PoliticalEconomy (Cambridge: Cambridge University Press).
  【10】 Chen Dunyuan (2000). “Ren weihe toupiao?-lixing xuanze guandian de yuanqi yu fazhan (Why People Vote? The Origin and Development of the Rational Choice Perspective),” Mingyi yanjiu jikan (Public-Opinion Research), No.212.
  【11】 Chen Jialuo (2006). “Minzhu zhuanxin shidai xuanju de lilun tantao (Election Reform in the Age of Democratization),” Kaifang shidai (Open Times), No.3.
  【12】 Chen Shengyong & Meng Jun (2006). “Ershi shiji yilai Zhongguo xiangzhen tizhi de biange yu qishi (System Transformation of China's Villages and Towns and the Revelation since 20th Century),” Zhejiang shehui kexue (Zhejiang Social Sciences,) No.4.
  【13】 Chen Xiaojian (2001). “Cong cunweihei zhixuan dao xiangzhenzhang de sikao (About the Thinking of Direct Election of Village Committees toHead of Xiang/Towns Being Elected Directly),” Chinese Rural Governance: A Dialogue of Theory and Practice: Overview of the International Conference of Villagers Self-governance and Chinese Rural Social Development, Beijing: Ministry of Civil Affairs of CPP and The Carter Center.
  【14】 Chen Yanshen (1999). “Cunzheng de xinshuai yu chongjian(The Rise and Decline and Reconstruction of Villager Self-Government),” Zhanive yu guanli (Strategy and Management), No.6.
  【15】 Chen Yunsong, “Xiangzhen cunzhi de zongti fenxi-‘guojia-shehui’jieguo ‘mubiao-xingdong’guochen he ‘kezeng-faren’ lelun (General Analysis of Rural Governance—‘State-Society’ Structure, ‘Object-Action’ Progress and ‘hierarchy-corporation’ Theory),” School of Public Management of NJU.
  【16】 Cheng Hong, (November 2000). Zhidu bianqian de zhouqi— yige yiban lilun ji qi dui zhongquo gaige de yanjiu (Term of Institutional Change—A Normal Theory and its Research on China Reform), (Bejing: Remmin Chubanshe).
  【17】 Cheng Zhiren (2003). “Lixin xuanze lilun zai zhengzhixue yunyong zhi tantao (Research on Rational Choice Theory Implemented in Politics),” Dongwu zhengzhi xuebao (Soochow Journal of Political Science), No.17.
  【18】 David Marsh & Gerry Stoker (October1998). Translated by Chen Jinwen, Ye Mingyuan & Xu Wenbo, Zhengzhixue fangfalun (Political Science Methodology), (Yongheshi: Weber Publication).
  【19】 Deng Zhenglai & J.C. Alexander (January 2002). Guojia yu shimin shehei: lizhong shehei lilun de yanjiu lujin (State and Civil Society), (Beijing: Central Compilation & Translation Press).
  【20】 Deng Zhenglai & Jin Yaojin (1993). “Jiangou zhongguo de shimin shehui”(Construction of China' civil society), Jiango Zhonggou de shimin shehei (Chinese Social Sciences Quarterly), No.1.
  【21】 Deng Zhenglai (1999). Guojia yu shimin shehei: lizhong shehei lilun de yanjiu lujin (State and Civil Society), (Beijing: Central Compilation & Translation Press).
  【22】 Deng Zhenglai, Bulaikeweier zhengzhixue baike quanshu (The Blackwell Encyclopaedia of political Science), (Beijing: China University of Political Science and Law Press)
  【23】 Dong Anqi, Jiti Xingdong de Luoji (The Logic of Collective Action), (Taipei: Yuan-Liou Publishing Co., Ltd).
  【24】 Du Qangjian (February2002). “Xiangzhenzhang zhijie xuanju gaige yanjiu (Study on Direct Election of County Head),” Zhongguo xuanju zhuangkuang de baogao(China Elections), (Bejing: Law Press).
  【25】 F.A.Hayek (2000). Law, Legislation and Liberty (Ⅰ) (Encyclopedia of China Publishing House).
  【26】 Fang Jiangshan (November 2000). Feizhidu zhengzhi canyu— yi zhuanxingqi zhongquo nongmin wei duixiagn fenxi (Non-institution Political participation—Analyse the Chinese Peasants in Transition Period), (Bejing: Remmin Chubanshe).
  【27】 Fewsmith (June 8, 2007). “Difanzhengfu chuangxin yu gongminshehui fazhan de xianzhuang yu qianjing (The Situation and Prospect of Local Government Innovations and Civil Society Development),” “Difanzhengfu chuangxin yu gongminshehui fazhan”guoji yantaohui zongshu (International Symposium on Local Government Innovations and Civil Society Development) held by Zhejiang University.
  【28】 Flemming Christiansen & Shirin M.Ra (October1998). Translated by Pan Zhaoming & Huang Liexiu, Zhongguo zhengzhi yu shehui (Chinese Politics and Society), (Yongheshi: Weber Publication).
  【29】 Gao Jie (2003). “Zhongguo ‘shimin shehei’ fenxi- beijin、gainian yu xianzhuang(Analysis of Chinese’Civil Society’—Background, Concept and Current Situation),” Neimonggu shehei kexue (Inner Mongolia Social Sciences).
  【30】 Gong Yantai (2002). “Shimin shehei, shimin jieceng yu shimin jinshen (Civil Society, Civil Class and Civil Spirit),” Nanjing shehei kexue (Social Sciences in Nanjing), No.6.
  【31】 Guo Chentian (2000). “Xin zhidulun yu zhengzhi jinjixue (New Institutionalism and Political Economy),” in the Chinese Association of Political Science and Seminar, Taipei.
  【32】 Guo Zhonghua (2003). “Xinzhidu zhuyi guanyu zhidu bianqian yanjiu de sanda fanshi (The Three Models of New Institutionalism to Institutional Change),” Tianjin shehei kexue (Tianjin Social Sciences), No.4.
  【33】 He Zengke (1994). “Shimin shehei gainian de lishi yanbian (The Evolution of Concept about Civil Society),” Zhongguo shehei kexue (China Social Science Press), No.5.
  【34】 He Zengke (2004). “Jianjin zhengzhi gaige yu minzhu de zhuanxing (Progressive Political Reform and Transformation of Democracy),” Beijing xinzheng xueyun xuebao (Journal of Beijing Administrative College), No.4.
  【35】 Ho Baokang & Lang Youxing (August 26, 2002). “ ‘Buyun kunjin’: Zhongguo xiangzhenzhang zhijie xueju kaocha (‘A Plight in Buyun’: An Investigation of Direct Election for Xiang Heads in China),” http://www.chinaelections.org/NewsInfo.asp?NewsID=57557.
  【36】 Hu Long (2000). “Lixing xingdongzhe de xingdong jueze yu cunmin weiyuanhei zhidu de shishi (Action Choice of Rational Activist andImplement to Election Institution of Villagers' Committee),” Sheheixue yanjiu (Social Science Research), No.2.
  【37】 Hu Shubao (August 26, 2002 ). “Buyun shixuan diaocha baogao(An Investigation of Direct Election in Buyun),” http://www.chinaelections.org/NewsInfo.asp?NewsID=65048.
  【38】 Hua Wei (2004). “Chengshihua xinxingshi yu shizhi xingoxiang(New Situation of Urbanization and New Concept of Municipal Structure),” shizhi congwan shi si (A Talk on Municipal Structure), Beijing shehei jinji kexue yanjiusuo (Beijing Institute of Social & Economic Science), No. 4.
  【39】 Huang Shaoan (2000). “Guanyu zhidu bianqian de sange jiashuo ji qi yanzheng (Three Assumptions of Institutional Change and Its Testing),” Zhongguo shehei kexue (Social Science in China Press), No.4.
  【40】 Huang Weiping & Zou Subin (2003). Zhenzhang xuanju fangshi gaige: anli yanjiu (Reform of Township Direct Election: Case Studies), (Beijing: Shehui Kexue Wenxian Chubanshe).
  【41】 Huang Weiping, Zou Subin, Zhang Dinghua & Yang Longfang (October 30, 2006). “Xiangzhenzhang xuanju fangshi chuangxin yanjiu (Research on Election innovation of Xiang/Township Head).”
  【42】 Huang Weipng, Zou Subin, Zhang Dinghuai & Yang Longfang (2001). “Zhongguodalu xiangzhenzhang xuanju fangshi gaige yanjiu (Research on Election Reform of Xiang/Township Head in China),” Dandai Zhongguo yanjiu (Social Science in China Press), No.4.
  【43】 Huntington (1989). Translated by Wang Quan Hua, Political Order in Changing Societies In Political Order in Changing Societies (Joint Publishing Co., Ltd.).
  【44】 Jan-Erik Lane & Svante Ersson (September2002). Translated by Ho Jin Rong, The new institutional politics (Weber Publication).
  【45】 Jiang Jianhua (2005). “Quanli duojihua de kecheng quanli dinwei-chaoyue zhongyang yu defang de siwei kuangjia (The Orientation of Multiple Authorities in Curriculum Management —Beyond the Directed Thinking of Centralization and Decentralization),” Jiaoyu xuebao (Subject Education), No.2.
  【46】 Jiang Ping (2004). “Guanyu shixin xiangzhenzhang minzhu zhixun de jidian sikao (Some Thoughts about the Direct Election of Xiang Heads),” Guangzhou shehui zhuyi xueyuan xuebao (Journal of Guangzhou Institute of Socialison), No.1.
  【47】 Jiang Ping (2006). “Xiangzhenzhang zhixuan yu xinnongcun jianshe-Sichuan、Yuna bufen xiangzhenzhang zhixuan de qishi (Direct Election of the Heads at the Township and new rural construction—Part of Direct Election of the Heads at the Township in Sichuan, Yuna),” Weishi (Truths and Facts), No.5.
  【48】 Jie Xijin (2005). “Gongmingshehui zhishu(CIVICUS-CSI) Gaishu (Introduction of CIVICUS-CSI),” Xuehui (Association), No.11.
  【49】 Jung Jinben, Kao Tsinchun, Lai Hailung & Yang Hsuehtung (2001). Zai lun cong yalixing tizhi xiang minzhu hezuoxing tizhi de zhuanbian (Discuss Further on Changes from ‘Pressurized System’ to ‘Democracy Cooperating’), (Beijing: Central Compilation & Translation Press).
  【50】 Lai Hairong (2003). “Jingzhengxin xuanju zai Sichuanzheng xiangzhenyiji de fazhan(Development of Competitive Campaign at Xiang Level in Sichuan),” Zhanlve yu guanli(Strategies and Administration), No. 2.
  【51】 Li Changpin (2002). “Buyun zhixuan yici youyiyi de minzhu changshi (Direct Election at Buyun: a Meaningful Democratic Try),” Zhongguo gaige (China Reform), No.1.
  【52】 Li Changpin (2004 ). “Wei nongmin wenti gu yu hu(Appeal for Peasants Problem),” Da Di (the Earth), No.2.
  【53】 Li Fan & Zhou Yi (2003). “Buyun weixian xuanju neimu(The Inside Story of Illegal Election at Buyun Xiang),” Zhongguo shehei daokan (Guidance to Chinese Society), No.8.
  【54】 Li Fan (2000). “‘Turan xiji’— Buyun Xiang (‘A Surprise Attack’—Buyun Xiang),” Zhongguo shehei daokan (Guidance to Chinese Society), No.9.
  【55】 Li Fan (2002). “Zhongguo zhengzhi tizhi de xinsilu─Buyunxiangzhang zhixuan de yiyi (A New Thought of China's Reform of Political System─the Meaning of Direct Election in Buyun Xiang),” Zhongguo jiceng minzhu fazhan baogao (Grassroots democracy) (2000─2001) (The Eastern Publishing Co.).
  【56】 Li Fan (April 23, 2006 ). “Zhongguo zhengzhitizhi gaige de wujing fenxi(Analysis of way of the Revolution of Chinese Political System),” the speech at Institute of International Relations of NCCU, http://www.world-china.org.
  【57】 Li Fan (August 26, 2002). “Sichuansheng Suiningshi Shizhongqu Buyunxiang xiangzhang zhixuan de diaocha baogao (An Investigation Report on the Direct Election of Xiang Head in Buyun ShiZhong City Sichuan),” Zhongguo xuanju yu zhili (Election and Administration in China),http://www.chinaelections.org.
  【58】 Li Fan (August 27, 2002). “Zhongguo shifou keyi kaizhan xiangzhenzhang de zhijie xuanju?(Could China Carry out Direct Eleciton in Xiang/Township Level?),” http://www.world-china org.
  【59】 Li Fan (March 9, 2001). “Nongcun jicengminzhu de kaocha:zai Hinansheng Dongfanshi de fanwen(The Investigation of grassroots democracy in rural area: Interview, Background and Analysis at Dong-fang city in Hai-nan),” http://www.world-china org.
  【60】 Li Fan, “Zhongguo xiangzhen de dadan changshi: nanchengxiang de xiangzhang zhijie xuanju(A Bold try to Eleciton at Xiang/Township Level in China: Direct Election of Xiang Head at Nan-chen Xiang),” http://www.daJunecom.cn.
  【61】 Li Fan, Shou Huishen, Peng Zongchao & Xiao Lihui (November 2000). Chuang xin yu fazhan─xiang zhen zhang xuan ju zhi du gui ge (Innovation and Development─Election Insitution Reform at Xiang/Township Head) (Beijing: The Eastern Publishing Co., Ltd).
  【62】 Li Jinpeng (2000). “Jinchen minzhu jianshe de xin de chenzhangdian (Township Reformation Guided by the Democracy Construction on the Level of Township),” Makesi zhuyi yu xiansh i(Marxism and Reality), No.3.
  【63】 Li Mingjun, Ye Hong Yu & Yan Wan Jin (October1992). Xuanju zhidu de lilun yu fenxi (Theory and Analysisof Eleciton Institution) (Taipei: Yu Shan Su Fang).
  【64】 Li Po (2005). “yozhixing zhidu bianqian lilun tanxi (On the Theory of Induced Institutional Change),” lanzhou shangxueyuan xuebao (Journal of Lanzhou Commercial College), No.3.
  【65】 Liu Jianfei (2004). “Dandai Zhongguo ‘shimin shehui’ yu ‘zhengzhi guojia’ hudong guanxi yanjiu (Study on Reaction of ‘Civil Society’ and ‘Political State’ in Modern China),” Master’s Thesis of Dalian University of Technolgy.
  【66】 Liu Ruihua, Zhidu, zhidu bianqian yu jingji chengjiu (Institution, Institutional Change & Economic Performance), (Taipei: China Times Publishing Co.).
  【67】 Liu Yueyun (June 15, 2001). Zhengzhi lilun yu fangfalun (Political Theory and Method), (Taipei: Wu-nan Culture Enterprise).
  【68】 Lv Peng (2000). “Dangdai zhongguo gongminshehui he gongminshehui zuzhi yanjiu zhong de jiegou, gongneng and quxiang (Structure and Function of Civil Society and Civil Society Organizations in Modern Chian),” Gansu shehui kexue (Gansu Social Sciences), No.3.
  【69】 Ma Gengfu & Zuo TongXiang (1997). Zhongguo xuanju zhidu de lilun yu shijian (The Theory and Practice of China‘s Electoral System) (Gansu: People’s Publishing House).
  【70】 Ma Shengkang (June 24, 2005). “Sichuansheng Suiningshi Shizhongqu Buyunxiang liangci xianji de gaikuang, bijiao and sikao (Brief Account of and Thoughts over the Election of Xiang Heads Twice in Buyun Town Shihchung District Suining City Sichuan Province),” An Outline of People’s Conference, http://www.yihuiyanjiu.org.
  【71】 Marx, Frederick Engels (1956).Omni Works of Karl Marx and Frederick Engels, Vol. 3 (Beijing: Remmin Chubanshe).
  【72】 Peng Huaien (January 2006). Dandai zhengzhixue kailun( Contemporary Political Science an Introduction), Fengyun Luntan Youxiangongsi (Gsharp Corporation).
  【73】 Pu Xingzu (2002). “Zhixuan xiangzhang shi kuoda nongcun jicengminzhu de yici tansuo—guanyu Sichuan Buyunxiang gean de sikao (Direct Election of Xiang Heads Is an Exploration of Enhancing Democracy at Grass-roots Level—On Thought of a Case in Buyun Sichuan),” Yunnan xingzheng xueyuan xuebao (The Journal of Yunnan Administration College), No.1.
  【74】 Pu Xingzu (December 2005). Dangdia zhongguo zhengzhi zhidu (Political System of People’s Republic of China), (Shanghai: Fudan press).
  【75】 Qin Guomin & Zhang Weina (2006). “Zhongguo gongminshehui de xingqi yu zhili de bianqian (Rising of Civil Society and Changing of Government Governance Pattern in China),” Huabei shuili shuidian xueyuan xuebao (Journal of North China Institute of Water Conservancy and Hydroelectric Power), Vol. 22, No.3.
  【76】 Qiu Jianshen (2003). “Zhongguo diyili xiangzhang zhixuan zai ta renshang chansheng (The First Direct Election Xiang Head Occur in Her first Tenure),” Zhongquo gaige (China Reform), No.2.
  【77】 Ren Jie (2000). Zhongguo xibu gailan—Sichuan (The General Situation of Western China—Sichuan), (Beijing: The Ethnic Publishing House).
  【78】 Rock (1993). Translated by Ye Qui Fang & Qu Ju Nong, Sovereignty Theory (Beijing: Commercial Press).
  【79】 Rong Jinben, Gao Xinjun, Lai Hailong & Yang Xuedong (2001). Zailun cong yalixing tizhi xiang minzhuhezuoxing tizhi de zhuanbian (Discuss Futher on Changes from ‘Pressurized System’ to ‘Democracy Cooperation’), (Beijing: Central Compilation & Translation Press).
  【80】 Sha Lin (July 24, 2002). “Buyun zhixuan xiangzhang sannianji— zhongguo nongcun minzhu gaige jinru xinjieduan(A Record of the Direct Election of Xiang Head in Buyun at the Third Anniversary-Democratic Reform in the Country in China Entering a New Stage),” Fenghuang zhoukan (Phoenix Weekly).
  【81】 Sheng Huaren (2006). “Yifa zuohao xianxiang liangjie renda huanjui xuanju gongzuo (Conducting the Regular Election of Deputy to the National People’s Congress at County/Xiang Level according to Law),” qiushi banyuekan (Seeking Truth), No.16.
  【82】 Sheng Huaren (August 31, 2006). “ Xiangzhan zhixuan weixian(Direct Election at Xiang/Township Violate the Constitution),” Ziyou yazhou diantai (Free Asia Radio).
  【83】 Shi Weimin (March 2000). Gongxuan yu zhixuan—xiangzhen renda xuanju zhidu yanjiu (Public Election and Direct Election: Studies of Township Head Direct Electoral Institutions), (Beijing: Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe).
  【84】 Shi zhihyu, Bai Yihua & Yang Kaihuang (1989). Zhongguodalu jiceng de minzhu gaige: zhidupian (Grassroots Democratic Reform in China: Insitution), (Taipei: Laureate Books).
  【85】 Stephen Van Evera (May 2006). Translated by Chen Ji, Guide to Methods for Students of Political Science (Peking University Press).
  【86】 Su Kedong (2006). “Zhidu bianqian de yuanyin, fangshi ji qushi (Reason, Fashion and Trend of Institution Changes),” Pingdingshan xueyuan xuebao (Journal of Pingdingshan University), No.4.
  【87】 Sun Yafei (2002). “Zhixuan dazao gongminshehui (Direct Election Forms a Civil Society),” Xinwen zhoukan (Newsweek), No.25.
  【88】 Tan Xiaoqiu, “Nuoyan jiushi ‘zhaiwu’(Promise is ‘debt’),” Zhongguo gaige (China Reform), No.2, 2002.
  【89】 Tang Jianguang (2002). “Zhixuan xiangzhang xuren (Successive Term of the Directly Elected Xiang Head),” Xinwen zhoukan (NewsWeekly), No.20.
  【90】 Tang Jianguang (August 27, 2002). “Zhixuan xiangzhang—Sichuan Suining Shizhongqu yige pianyuan xiangzhen jinxing le yixiang mimi shiyan (Direct Election of Xiang Head—A Secret Experiment at a Remote Xiang/Township),” Shijie yu Zhongguo wan,http://www.world-chian.org.
  【91】 Tang Juan, “Jicengzhengfu zhili bianqian de zhidufenxi─ yi Sichuansheng Suiningshi Shizhongqu Buyunxiang xiangzhang zhixuan we gean (Local Governments Innovations and Governance Changing─the Case of Direct Election of Xiang Head in Buyun in Suining City of Sichuan),” Zhidu fenxi yu gonggongzhengce wan,http://www.wiapp.org.
  【92】 Tao Chuanjin (January 2003). “Shichangjingji yu gongminshehui de guanxi: yizhong pipan de shijiao (Relations between Marketing Economy and Civil Society: A View of Judgement),” Shehuixue yanjiu (Sociological Study), No. 1.
  Description: 碩士
  國立政治大學
  中國大陸研究英語碩士學程(IMCS)
  94925009
  97
  Source URI: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/record/#G0094925009
  Data Type: thesis
  Appears in Collections:[中國大陸研究英語碩士學程(IMCS)] 學位論文

  Files in This Item:

  File SizeFormat
  index.html0KbHTML500View/Open


  All items in 政大典藏 are protected by copyright, with all rights reserved.


  社群 sharing

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback