English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 94586/125118 (76%)
Visitors : 30543201      Online Users : 140
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  期刊論文 [228/228]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件:15(6.85%)
  含全文筆數:219(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:219(100.00%)
  下載大於100次:165(75.34%)
  檔案下載總次數:127645(0.09%)

  最後更新時間: 2021-04-15 06:03

  Top Upload

  Loading...

  Top Download

  Loading...

  RSS Feed RSS Feed
  Jump to: [Chinese Items]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 26-50 of 264. (11 Page(s) Totally)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Chu, Huei-Chu [2/2]
  Chuang, Yi-Wen [2/2]
  Dluhošová, Táňa [2/2]
  Fan, Ming-Ju   [5/5]
  Fix, Douglas [1/1]
  Gesse, Chih-ching [1/1]
  Guo, Ze-Kuan [1/1]
  Han, Kee-Hyung [3/3]
  Heylen, Ann [1/1]
  Hironobu, Hoshina [1/1]
  Ho, Ka-Chun [1/1]
  Horng, Shu-ling [1/1]
  Hou, Ya-Wen   [1/1]
  Hsia, C.T. [1/1]
  Hsiao, Min-Ru [1/1]
  Hsu, Chun-Ya [4/4]
  Hsu, Hsueh-Chi [1/1]
  Hsu, Pei-jung [1/1]
  Huang, Hui-Chen [5/5]
  Huang, Mei-E [2/2]
  Huang, Nicole [2/2]
  Huang, Yi-Kuan [1/1]
  Huang, Ying-Che [1/1]
  Huang, Yu-Ting [1/1]
  Kawahara, Isao [2/2]
  Showing items 26-50 of 264. (11 Page(s) Totally)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback