English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 75046/106105 (71%)
造訪人次 : 19436141      線上人數 : 441
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  鄰近社群


  2017會議論文 [175/175]
  2016論文 [142/143]
  2015論文 [66/66]
  2013論文 [31/31]
  2012論文 [30/30]
  2011論文 [38/39]
  2010會議論文 [333/334]
  2009之前 [62/62]
  TANET 台灣網際網路研討會 [589/590]

  社群統計


  近3年內發表的文件:0(0.00%)
  含全文筆數:87(97.75%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次:87(100.00%)
  下載大於100次:71(81.61%)
  檔案下載總次數:26867(0.02%)

  最後更新時間: 2017-11-23 14:34

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 249. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Barclay, Paul D. [1/1]
  Calivat‧Gadu [1/1]
  Chan, Hua-Tzu [1/1]
  Chang, Che-Hao [1/1]
  Chang, Chi-yuan [1/1]
  Chang, Lisa [1/1]
  Chang, Yu Lin [1/1]
  Chao-Ming, Wang [1/1]
  Chen, Chia-Chun [1/1]
  Chen, Chin-wei [1/1]
  Chen, Hsueh Chih [1/1]
  Chen, Hui-Fen [1/1]
  Chen, I-Ping [1/1]
  Chen, Jyh-Horng [1/1]
  Chen, Jyun-Chen [1/1]
  Chen, Lei [1/1]
  Chen, Pei-Chi [1/1]
  Chen, Shao-Huan [1/1]
  Chen, Wei-Ren [1/1]
  Chen, Yun-ju [1/1]
  Cheng, Chih-Yun [1/1]
  Chi, Hui-Ru [1/1]
  Chiang, Chi-I [1/1]
  Chiang, Johannes K.   [1/1]
  Chiu, Vicki Yu Yun [1/1]
  顯示項目1-25 / 249. (共10頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋