English  |  正體中文  |  简体中文  |  Post-Print筆數 : 27 |  Items with full text/Total items : 93861/124308 (76%)
Visitors : 28919192      Online Users : 271
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
  政大機構典藏 >  Browse by Author

  Jump to: [Chinese Items]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   

  Showing items 35026-35050 of 85471. (3419 Page(s) Totally)
  << < 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 > >>
  View [10|25|50] records per page
  Author Name No. of items
  Xin, Ying Qi [0/1]
  Xin, Yu-Lan [1/1]
  Xin, Yu-Shun [1/1]
  Xin, Zun-Nan [0/1]
  Xinfu Chen [1/1]
  Xing, C [1/1]
  Xing, Cai [1/1]
  XINRAN, WANG [1/1]
  Xiong C. [0/1]
  Xiong,Chengyu [1/1]
  XIONG, FU-HUI [0/1]
  Xiong, Kai-Wen [1/1]
  Xiong, S.   [1/1]
  Xiong, Tie-Ji [1/1]
  XIONG, WAN [1/1]
  Xiong, Xi [0/1]
  Xiong, Ying-Kui [1/1]
  Xiong, Yu-Zheng [0/1]
  XIONG, YUAN-ZHONG [0/1]
  XIU, HUI-LAN   [1/1]
  Xiuli Chao [1/1]
  XU, AI-QI [1/1]
  Xu, B. [1/1]
  XU, BAO-YU [1/1]
  Xu, Ben [1/1]
  Showing items 35026-35050 of 85471. (3419 Page(s) Totally)
  << < 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 > >>
  View [10|25|50] records per page

  著作權政策宣告
  1.本網站之數位內容為國立政治大學所收錄之機構典藏,無償提供學術研究與公眾教育等公益性使用,惟仍請適度,合理使用本網站之內容,以尊重著作權人之權益。商業上之利用,則請先取得著作權人之授權。
  2.本網站之製作,已盡力防止侵害著作權人之權益,如仍發現本網站之數位內容有侵害著作權人權益情事者,請權利人通知本網站維護人員(nccur@nccu.edu.tw),維護人員將立即採取移除該數位著作等補救措施。
  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback